Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for ژوئن 2008

شما شیعه هستید؟ چرا؟ سنی هستید؟ چرا؟ مسیحی هستید؟ چرا؟

چقدر در مورد مذهب و دین خود اطلاع دارید؟ تحقیق کرده اید؟ مطالعه کرده اید؟ میتوانید نام فرقه ها یا شاخه های دین خود را نام ببرید؟ تفاوت هایشان را می دانید؟ شباهتهایشان را چطور؟ اگر معتقد به تحقیق و مطالعه هستید نباید اینها را بدانید؟

شما وقتی می خواهید چیزی بخرید در مورد تمام مارکهای موجود در بازار تحقیق می کنید یا یکی را انتخاب می کنید که در دفترچه راهنمایش گفته این بهترین است؟

شما می دانید مذهب شیعه چند فرقه دارد؟ یا فکر می کنید فقط یک مذهب شیعه وجود دارد و آنهم 12 امامی؟

در زیر لیست فرقه های شیعه که در ویکی پدیا آمده است را ببینید:

اثنی‌عشرى  • اسحاقیه  • اسماعیلیه/باطنیه (آقاخانیه، بُهره، بهره داوودی و سلیمانی، دروزیه، طیبیان، قرمطیه، مبارکیه، مستعلیه، نزاریه/حشیشیون)  • افطحیه  • امامیه  • باقریه  • خطابیه  • زراریه  • زیدیه  • سبائیه  • شیخیه  • شیطانیه  • علیاییه  • فاطمیان  • فطحیه (عمادیه)  • قرمطیان  • قطعیه  • کاملیه  • کیالیه  • کیسانیه  • مختاریه  • مغیریه  • منصوریه  • موسویه/مفضلیه  • ناووسیه  • نصیریه/علویه  • نعمانیه  • هاشمیه  • واقفیه  • یونسیه

غُلات شیعه: دسته‌ها: کاملیه 2- سبائیه 3- منصوریه 4- غرابیه 5-طباریه 6-برغیه 7- یعقوریه 8- غمامیه 9-اسماعیلیه

فرقه‌های غلات

آل مشعشع  • اباحیه  • احمدیه  • اخیه  • ازدریه  • اسحاقیه  • اسحاقه حارثیه  • اسماعیلیه  • امریه  • اهل حق  • بابکیه (اباحیه )  • باطنیه (اسماعیلیه )  • بدعیه  • برکوکیه  • بزیغیه  • بشریه  • بکتاشیه  • بومسیلمیه  • بلالیه  • بیانیه  • تعلیمیه  • تمیمیه  • تناسیخیه  • جناحیه  • جواربیه  • حابطیه یا حائطیه  • حارثیه  • حدثیه  • حربیه  • حروفیه  • حلاجیه  • حلمانیه  • حلولیه  • حماریه  • خابطیه یا حابطیه  • خرسیه  • خطابیه  • خطابیه مطلقه  • خلالیه  • زمامیه  • ذمیه  • راوندیه  • رجعیه  • رزامیه  • زراریه  • سبائیه  • سبعیه  • سپید جامگان  • سرخ جامگان  • سلمانیه (شامغانیه )  • علویه  • علیائیه (علیاویه )  • علی اللهیان  • عمیریه  • عینیه  • غمامیه  • قادیانیه  • قرامطه (اسماعیلیه  • باطنیه  • تعلیمیه  • و سبعیه )  • کاکائیه (اخیه )  • متنبئین  • محمدیه (از علیائیه )  • محمدیه (از مغیریه )  • محمره  • مشبهه  • مشعشعیه ( آل مشعشع )  • معمریه  • مفیریه  • مفضلیه  • مفوضه  • مقنعیه  • ملاحده (اسماعیلیه  • باطنیه  • تعلیمیه  • سبعیه  • قرامطه )  • منصوریه (کسفیه )  • موسویه  • میمونیه  • میمیه  • یزیدیه  • یعقوبیه

شما می دانید غلات چیست؟ حقیقتا من نمی دانم چیست!

شما چگونه در این آشفته بازار، حق را از ناحق تشخیص می دهید؟ سفارش دوستان؟ سفارش بزرگان؟ سفارش کارشناسان؟ پدر مادر؟ … ولی شیعه معتقد است که در آخرت حساب هر کس جدا جدا بررسی میشود و سفارش هیچ کس ملاک نیست! فکر می کنید پیروان این مذاهب و فرقه ها خود را ناحق می دانند یا حق مسلم؟ فکر میکنید هیچ کارشناس دینی در این فرقه ها هست که بگوید، ماست من ترش است؟ شما به قرآن مراجعه می کنید؟ آیا هر یک از این فرقه ها، عقایدشان را از قرآن استخراج نکرده اند؟ برای حقانیت حرفهایشان پشتوانه آیه های قرآن ندارند؟

در این آشفته بازار حق با کیست؟

نظر بدهید و نظرات دیگران را هم بخوانید.

پی نوشت: در این مطلب شیعه به عنوان مثال مطرح شده است و به این معنا نیست که فقط شیعه این چنین است. بطور مثال در مسیحیت حدود 9 مذهب بزرگ و در حدود 38000 فرقه مختلف وجود دارد.

Advertisements

Read Full Post »

اکثر ایرانی ها خانه محقر خمینی را دیده اند، و اکثر ایرانی ها مرقد مجلل او را می بینند. چرا این تناقض وجود دارد؟ چرا محل زندگی باید محقر باشد و محل دفن مجلل؟ اگر هر دو محقر باشند چه اشکالی دارد؟ اگر هر دو مجلل باشند چه اشکالی دارد؟ چرا داشتن خانه مجلل شایسته نیست ولی داشتن مرقد مجلل شایسته است؟ اگر مجلل بودن مرقدش نشانه بزرگی این مرد است، چرا مجلل بودن منزلش نشانه بزرگی او نیست؟ آیا خود او از این وضع راضی است؟ اگر راضی نیست و نزدیکانش اینرا می دانند، چرا شکایتی ندارند و حتی مدیریت برپا ماندن این مکان مجلل را هم بر عهده دارند؟ هزینه این مرقد مجلل از کجا تامین می شود؟ اموال شخصی خمینی و خانواده اش؟ اموال عمومی؟ نذورات مردمی؟ اگر از اموال عمومی است، آیا همه مردمی که مالیات پرداخت می کنند، راضی هستند تا پولشان در اینجا هزینه شود؟ اگر از نذورات مردمی است، چرا مردم کمک به محل دفن خمینی را بر کمک به فقیران و مستمندان ترجیح می دهند؟

نظر بدهید و نظر دیگران را هم بخوانید.

Read Full Post »